Verònica Zaragoza Gómez

Colaborador

Informação pessoal

Nome: Verònica Zaragoza Gómez

Agregação: Colaborador

Grau académico: Doutoramento

Categoria profissional: Assistente

Email: veronica.zarago@gmail.com

Grupos de investigação

GR - Representações Locais e Globais

Grau académico

Instituição: Universitat de Girona (Spain)

Ano: 2016

Grau: Doctoral Programme in Humanities, Heritage and Cultural Studies

Classificação: Excellent-Cum Laude

Instituição: Universitat de Girona (Spain)

Ano: 2010

Grau: Master in Research in the Humanities. History, Art, Philosophy, Language and Literature

Classificação: Excellent

Instituição: Universitat de València

Ano: 2009

Grau: BA in Catalan language and literature (Filologia Catalana)

Classificação: 8,4/10

Experiência científica/profissional atual e passada

Instituição: Institut d’Estudis Catalans

Período: Abril 2017 - Present

Posição: Collaborator

Instituição: Universitat de València

Período: Abril 2017 - Present

Posição: Assistant Professor

Instituição: Universitat Oberta de Catalunya

Período: Fevereiro 2015 - Present

Posição: Assistant Professor

Instituição: Editorial Edebé

Período: Janeiro 2015 - Maio 2016

Posição: Elaboration of teaching material and multimedia resources for literature curses at the bachelor's degree

Instituição: Universitat de Girona

Período: Abril 2010 - Maio 2014

Posição: PhD student (with a Pre-doctoral Research Grant)

Teses de Mestrado / Doutoramento / Pós-Doutoramento

2016 - Doctoral Thesis: «En vers vull desafiar…». La poesia femenina a l’àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica. Facultat Lletres, Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona. Supervisor: Pep Valsalobre Palàcios.

2010 - Master Thesis: ‘Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...’. La literatura femenina a la Corona d’Aragó durant l’Edat Moderna. Facultat Lletres, Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona. Supervisor: Pep Valsalobre Palàcios.

Atividade científica

Textual criticism.

Modern Women’s Writing in the Iberian Peninsula, 1500-1800.

Women’s Writing in Conventual Spaces.

Catalan philology.

Critical edition of the corpus of women’s texts.

Projetos do CITCEM

Outros projetos

Name of the project: Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crtica (TEAPOE-FONTANO). Type of project: Research and development, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España. Start-End date: 01/01/2016 - 31/12/2018.

Name of the project: Llengua i literatura catalanes: història i identitat. Type of project: Research and development, AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya (Spain). Start-End date: 01/01/2014 - 30/04/2017.

Name of the project: Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685). Edición crítica. Type of project: Research and development, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Gobierno de España. Start-End date: 01/01/2013 - 31/12/2015.

Name of the project: Llengua i Literatura de l'Edat Moderna. Type of project: Research and development, AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya (Spain). Start-End date: 17/09/2009 - 30/04/2014. 

Name of the project: La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos. Type of project: Research and development, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Gobierno de España.

Publicações do CITCEM

Outras publicações

BOOKS:

Zaragoza, Verònica & Valsalobre, Pep (ed.), Redescobrir Fontanella. Poesia lírica i transmissió, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (col·lecció Memòries de la Secció Històrico-arqueològica), 2018 [forthcoming].

Valsalobre, Pep i Marc Sogues (coor.) / Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Marta Castaño, Anna Garcia Busquets, Verònica Zaragoza & Narcís Figueras   (2017) Francesc Fontanella, Obra poètica completa de Francesc Fontanella, edició crítica electrònica,  Servei de Publicacions de la Universitat de Girona <http://www.nise.cat/BibliotecaDigital/Autors/FrancescFontanella.aspx>

Peer Reviewed Journals (Selection):

Zaragoza, V. (2017) «El Cancionero poético del Carmelo descalzo femenino de Barcelona  (ca. 1588-ca. 1805)», eHumanista, 35, pp. 615-644.

Zaragoza, V. (2013-2014) [2017] «Sapientia absconsa et thesaurus invisus. Notes sobre la presència femenina en les premses rosselloneses (segles xvi-xviii)», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LIV, pp. 261-297.

Zaragoza, V. (2016) «Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 8,  pp. 194-223.

Zaragoza, V. (2016) «Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII)», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 7 [=La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (II)], p. 160-186.

Zaragoza, V. (2016) «L’escriptura al recer conventual: sobre l’autoritat avalada d’Isabel de Villena», Saó, 414 (abril) [= Monográfico Isabel de Villena], pp. 20-22.

Zaragoza, V. (2012 [2015]) «La obra literaria de los Fontanella al entorno del monasterio dominico de Nuestra Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz  (Barcelona, siglo xvii)», Archivum fratrum praedicatorum (Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum, Romae), LXXXII, p. 217-267.

Zaragoza, V. (2013) «Escriure poesia al convent: entre la devoció i l’obediència. Primera aproximació a un manuscrit femení del segle XVIII», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 1/1 (juny) [Verònica Zaragoza (coord.), L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)], p. 333-361.

Miralles, E & Zaragoza, V. (2012) «Écrits féminins catalans: bilan et perspectives», Clio. Femmes, Genre, Histoire, 35, p. 177-190.

Book chapter (Selection):

Zaragoza, V & Miralles, E. [forthcoming] «La Bíblia en la literatura catalana dels segles XVII-XVIII», In La Bíblia en la literatura catalana, vol. II, Segles XVII-XX, ed. de Jaume Angelats, Damià Roure i Joan Santanach, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Zaragoza, V.[forthcoming] «L’univers literari femení de l’edat moderna: textos i llengües a l’àmbit català», In Manuel Pérez Saldanya i Rafael Roca (ed.), Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de llengua i literatura catalanes, Amsterdam: John Benjamins

Zaragoza, V.[forthcoming] «Le couvent de Sainte Claire de Perpignan à travers son livre de mémoires», In Patrici Poujade, Histoire de Perpignan, Perpinyà: editorial Trabuicaire

Zaragoza, V.[forthcoming]«“Y pasamos por sangre y fuego…”. La obra cronística de sor Maria Teresa de Jesús de Agramunt en el contexto de la Guerra de Sucesión (Vila-real, 1706)», In  Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia, Madrid: Icaria

Zaragoza, V.[forthcoming]««Les trampes de la fe. Notes sobre la vida i obra de Maria Antònia Ortolà (Senija, c. 1695- ?, d. 1728) a través dels seus processos inquisitorials», dins  6é Congrés d’Estudis de la Marina Alta, Alacant, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert – Diputació d’Alacant (2018)

Zaragoza, V. (2017) «Lectores, sàvies i escriptores en el temps de Jerònima Galés. La cultura escrita femenina a València en el pas del segle XV al XVI», dins Pasiones bibliográficas II. València: Societat Bibliogràfica Valenciana, pp. 147-163.

Zaragoza, V. (2013) «Pues que tiene libertad por decir alguna cosa...’. Noticia del cuaderno poético de sor Eulària Teixidor (siglo XVIII)» dins Mercedes Arriaga Flórez, Salvatore Bartolotta & Milagro Martín Clavijo (ed.), Ausencias: escritoras en los márgenes de la cultura, Sevilla: ArCiBel Editores, p. 1351-1372.  

Zaragoza, V. (2013) «Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de Perpinyà a través del seu llibre de memòries (1549-1842)», dins Oscar Jané, Eulàlia Miralles & Ignasi Fernàndez (ed.), Memòria Personal. Una altra manera de llegir la història, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, p. 35-48.

REVIEWS:

Zaragoza, V. (2016) «Antoni SIMON I TARRÉS Llengua i política a la Catalunya del segle XVII. Alexandre Ros i Gomar (1604-1656) Catarroja: Editorial Afers («Recerca i pensament», 82), 2016, 186 pp. », Els Marges, 110, p. 117-120.

Prémios e distinções

2016: Research Project: Sant Jordi- borsa d’estudis Ramon d'Alòs-Moner. “La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d'autores i obres al domini lingüístic català”  (Institut d'Estudis Catalans). 

2010-2014: Pre-doctoral Research Grant. Awared by Universitat de Girona.

Outros

Projects:

Conversió de Qüern en Qüern digital. Research and development, including transfer (Universitat de Girona). Digital conversion and coordination of the Digital Bibliographic Bulletin of Catalan Language and Literature "Qüern. Butlletí bibiogràfic de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna" [http://www.quern.cat/] (2009-2010).

Elaboration and development of exhibition contents: “Nosaltres les Escriptores. Valencianes en el temps” (Pla de Foment del Llibre i la Lectura, Associació d'Editors del País Valencià, per la Fundació pel Llibre i la Lectura i pel Gremi de Llibrers de València (2016).

Talks given (selection):

Poster. De las aulas universitarias a la red. Un proyecto innovador aplicado al aprendizaje y difusión de la literatura catalana barroca (with Eulàlia Miralles). Congreso In-Red 2017, Universitat Politècnica de València, 14/07/2017.

‘De l'arxiu a la pantalla. Literatura femenina i humanitats digitals’. Facultat de Filologia, Traducció i comunicació. Universitat de València. 06/05/2017.

Sociabilitat femenina a la València del segle XVI. Estudios de Artes y Humanidades de la UOC Monestir de Sant Miquel dels Reis. Biblioteca Valenciana. València, 17/12/2016.

Paraula de dona als segles XVI-XVIII. La literatura femenina a l’àmbit lingüístic català’. Universitat de Girona. 23/05/2016.

‘Negociant l’erudició’: les dones i la cultura escrita a la Catalunya moderna. Cicle de conferències ‘La situació de la dona al llarg de la història de Catalunya’. Org. Màster ‘Història de Catalunya’ de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans. 17/06/2015.

Special issue coordinated:

«Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles XVI-XVIII)», in  Butlletí de la Reial Acadèmica de Bones Lletres de Barcelona (LIV- 2013-2014) [2017], p. 254-452 (with Marc Sogues).

«L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)», SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, 1/1 <http://ojs.uv.es/index.php/scripta/issue/view/191>.